Informacja z życiorysem członka Rady Nadzorczej AQUA S.A.
W nawiązaniu do komunikatu EBI/10/2020 o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarząd AQUA S.A. przekazuje otrzymane od wybranego na to stanowisko członka Rady Nadzorczej w dniu 31.08.2020 r., zaktualizowane informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Bartłomiej Krasicki – Wiceprezes Zarządu
Załączniki:

Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map