Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2021r. – 14.02.2022r.

Raport za I kwartał 2022 r.   – 13.05.2022r.

Raport za II kwartał 2022 r.  – 12.08.2022r.

Raport za III kwartał 2022 r. – 14.11.2022r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2021 r.  – 6.05.2022r.

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

  • 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map