Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2021.

Zarząd AQUA S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2021 będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

Raport za IV kwartał 2020r. – 12.02.2021r.

Raport za I kwartał 2021 r.   – 14.05.2021r.

Raport za II kwartał 2021 r.  – 13.08.2021r.

Raport za III kwartał 2021 r. – 12.11.2021r.

Raport roczny:

Raport roczny za 2020 r.  – 27.04 .2021r.

 

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1   Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

5

Osoby reprezentujące spółkę :

Bartłomiej Krasicki

Wiceprezes Zarządu
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map