ESPI/5/2023 Informacja o podpisaniu istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 24.05.2023 roku została podpisana umowa w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez Zleceniodawcę (Inwestora) na opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa przepompowni...
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map