ESPI/4/2023 Informacja o podpisaniu istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 21.04.2023 roku powziął informację o wyborze w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez Zleceniodawcę (Inwestora) oferty AQUA na opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Przebudowa...
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map