ESPI/13/2021 Informacja o aneksie do istotnej umowy

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 11.10.2021 roku powziął informację o podpisaniu przez kontrahenta aneksu nr 2 z dnia 1.10.2021 r. do umowy, której przedmiotem są prace projektowe w ramach Inwestycji pn. „Przebudowa cieku Bogdanka ZDM/P/107” w Poznaniu wykonywane...
Kontakt / ContactFormularz / FormularMapa dojazdu / Map